Great Awakening?? Yes, But!!

De Kunst van het Leven

Great Awakening?? Yes, But!!

GREAT AWAKENING??

Naar aanleiding van een bijdrage van Helma Broekman© / van 28 december j.l. in haar Telegramgroep Lichtkind® voelde ik de behoefte om dit artikel te schrijven vanwege de actualiteit en er m.i. e.e.a. te gebeuren staat van ongekende orde. Ik zal haar bijdrage in haar totaliteit hieronder toevoegen omdat ik er volledig mee resoneer en omdat het zo voelt.

Ik lees heden ten dage veel en vooral in spirituele kringen over verlossing, de overwinning van het licht en via héél véél liefde…  Ja, zoals gezegd er staat veel te gebeuren m.n. komend jaar en daar gaat vaak chaos/crisis aan vooraf. Ik heb zelf ook al eens gesteld dat vanaf de lente ‘de hemel open gaat’. Maar ook dat dit een volledig persoonlijk proces is. En ja, wat betekent dat dan?

Ja, het voelt zo, maar tegelijkertijd bekruipt mij de twijfel van ‘moet ik dit wel doen?, omdat het ook een uiting is van de ego/mind (valkuil van het uitdragen van de leer omdat hij het zelf zo belangrijk vindt (vuurproef)) en ik juist de behoefte voel om m.n. deze eerste 3 maanden me volledig te verbinden (ontdekken en be-leven) met het Ware Zelf, eenieders directe lijn naar het AL-BewustZijn, (sommigen prefereren het woord God, maar die/deze ligt een paar nivo’s lager als creator in de creatie-orde).

Mijn aardse praktijken (Doen) zijn Verbinden en Stralen en van mezelf mag daar afentoe een stuk tekst/woord bij, niet meer om te overtuigen als een prediker/preacher, maar zodat eenieder zijn eigen waarheid als een soort van besef en inzicht kan bepalen, zoals ik dat zelf ook heb mogen ervaren… Informatie, mijn eigen gevoel en mijn weerstand en de twijfel van het niet-weten en dat is helemaal oké. Voel maar wat het met jou doet.

Ja het mag, zodat anderen ook de uitdaging mogen ontvangen om het Ware Zelf te ontdekken/laten ontwaken en te beleven (Great Awakening & still much more) 

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

YES, BUT!!

Wij zitten echter in de gevallen schepping, we leven een nevenbestaan, volledig aangestuurd binnen de tijd/ruimte matrix (inclusief je gedachten, emoties en gevoelens).

Zolang je dit niet doorziet zal er geen verlossing/redemption kunnen zijn. (Het kan ook dat je dit niet wilt doorzien, stop dan hier met lezen)

Maar velen kennen het gevoel van het toevallen van de juiste info, contacten, voorvallen op je pad, op het juiste moment (alles is in perfect timing) (dus ook als en dat je dit nu leest), die jou het gevoel geven.. Yes, ik mag (hiermee verder). Maar is het wel écht intuïtie of toch wishful thinking of aangestuurde misleiding…?  

Je voelt het als je er bent ~ Je bent er als je het voelt!   

En het antwoord is bewustwording, en dan volledig bewust blijven, m.n. de de-identificatie. Een volledig persoonlijk proces wat alles lichter maakt (verlicht= gewoon een lichter leven), ondanks alle aardse verleidingen en beproevingen van de zintuiglijke wereld. Want je hoeft nergens te komen, je hoeft alleen maar te ervaren hier. Je bent er al, alleen doorzie je het nog niet.. Die directe lijn (zoals hierboven beschreven) zit in jou …zat er altijd al, maar je was/bent druk met je nevenbestaan.

En dan ben je er nóg niet. De beproeving om volledig los te laten, te accepteren en dat alles mag en moet wijken voor het leven vanuit Spirit.

Je hoeft niet te zoeken en werken aan jeZelf. Zowel je lichaam als de zielswereld is onderdeel van de tijd/ruimte matrix (zielswereld is aanstuurbaar door de werking van dimensie tijd en daarin zit je gevangen als en in het eeuwige rad van wedergeboorte (in afgescheidenheid en telkens ge-reset). 

Wees gewaar en pak die directe lijn. Wees er bewust van en dat geeft al een lichter leven (verlichting). Alle spirituele technieken ten spijt, want dat is een illusie, een illusie van bevrijding en verlossing (het blijft een wit gewaad met een duistere binnenkant). Het blijft een activiteit in de buitenwereld (misschien wel naar binnen gericht, maar het is buiten ..van mediteren tot een workshop geven/ontvangen). Het maakt in dit kader ook niet zo veel uit wat je doet in de buitenwereld .. auto’s verkopen, aardbeien plukken of een trommelceremonie of in een kring samen auhmen.. Doe wat goed voor je voelt, maar pretendeer niet de verlossing of het antwoord hiermee te hebben.   

Herma Broekman beschrijft in haar boek (Nieuwe Dageraad II) voor het ontdekken van je Ware Zelf een 5-tal fasen in deze mysterieweg. Het moeilijkste is fase 5: het opgeven van je drang tot zelfbehoud en overlevingsdrift.

De hele mysterieweg opent ook het pad voor andere zielen .. daarom heeft deze wereld geen gurus meer nodig maar Standards*.

Je hoeft niet op een berg te gaan zitten en kumbaya te zingen maar leef je eigen leven zoals dat in het aardse goed voelt (doe alleen wat goed voelt), maar wees constant bewust (doorzie het!) van de zintuiglijke be-leving (vervulling behoeftes) en dat jij het niet werkelijk bent (de-identificatie) en zorg dat je niet afdrijft van je Ware Zelf. Dat geeft een gevoel van innerlijke rust en innerlijke vrijheid en (eigen)waarde. Ware Zelfliefde.

Leef daarbij in het Nu, het geeft je een geluksgevoel, toegang tot andere dimensies en synchroniciteit alom. Leef vanuit All is well, volledige acceptatie van het NU is het einde van het lijden…(E. Tolle). 

All is well, je kunt er niets aan doen. Aan jezelf werken heeft geen zin (het is je ego die dat wil), (stop emotional processing). Je was al klaar. De misleiding via spiritualiteit (als logisch vervolg op religie) houdt je in de illusie dat het niet zo is met als beloning innerlijke bevrijding en verlossing van de geest.

Ontspring het gedans tussen verleden (spijt, schuld en schaamte) en toekomst (zorgen, angst en twijfel), de gemanipuleerde lineaire tijd. Wees er klaar mee, Nu.  

En ja, veel van mijn connecties hier weten al dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat ons altijd verteld/geleerd is, maar wees nogmaals gewaar dat de zielenwereld ook onderdeel is van de tijd/ruimte matrix waarin we gevangen zitten .. Doorzie het leven en val niet in de spirituele valkuil…

Het is de eenvoud en liefde, wees bewust dat alle inwijdingen, rituelen en trance verdiepende middelen, gebeden en ceremonies allemaal vertegenwoordigers zijn van het valse licht.

~ Niets is wat het lijkt en niets lijkt op wat het is ~

Men zegt ‘de hemel gaat open’ binnenkort, rond de lente… (Opening of Heaven’s Cross ~ is de terminologie van The Crimson Circle, channel van Adamus als een facet van St. Germain). Als aardbewoners zijn we altijd al afgescheiden geweest van de andere realms/rijken/sferen… (think of energy frequency and vibration ~ Tesla).

Maar staat m.i. ook voor het opengaan, het ontwaken van de mens, meer bewustwording in het collectieve bewustzijn.

There is a crack, a crack in everything – That’s how the light gets in (Leonard Cohen , Anthem)

Nogmaals, een volledig persoonlijk proces… wat gaan we ervaren, voelen?   

Ik weet dat ook niet, maar zoals velen voelen we al een tijdje iets borrelen… Maar het ‘duister’ (vele malen slimmer dan de volgzamen onder ons) weet/ziet dat ook (gebeuren). De great awakening!

Gaat er een licht aan? Vals licht? Als een eclectische of apocalyptische gebeurtenis of wordt de ET-disclosure (openbaring) kaart globaal uitgespeeld?

Men kan reageren als: “Dit is waar ik op heb gewacht en gehoopt en voor gewerkt heb, eindelijk de verlossing. Ja ik voelde het al jaren…”. Het zou ook gewoon een misleiding kunnen zijn en een reactie op de massale ontwaking…  

Of misschien wel gewoon aardse toenemende chaos. En nog méér control, SSRI’s (moderne anti-depressiva), virtual reality, kunstmatige intelligentie en transhumanisme, verworden tot robots…

Wees gewaar, wees bewust..

De tijd dringt! Wakker Worden is nog lang geen Wakker Zijn! Sinds 2018 is de 666 actief. Kijk naar de laatste jaren. Velen zijn al zgn. ‘verloren’ cq. ‘verdwenen’.

O.a. middels spiritualiteit wordt vals licht verspreid om nog meer zielen gevangen te zetten in het astrale 4D. We stevenen af op een technologisch en transhumaan tijdperk. Kijk om je heen! Hoe kon dit ‘zomaar’ ontstaan? De verharding, manipulatie, ultieme controle. De uitvoering van een vervroegde agenda? Mede ingegeven door geschenk C. in 2019 als onze roep vanuit bewustZijn wat leidde tot een versnelling in ontwaking.


Ook in het materiaal van de Wingmakers met hun boodschap voor de mensheid gevolgd door het lang nog achtergehouden 5e Neruda interview (omdat we daar destijds nog niet klaar voor waren) is bovenstaande met soortgelijke strekking beschreven. (Het materiaal staat al jaren online (onopvallend en bewust als science fiction (!) )).

De kern van het Wingmakers materiaal is het informeren over het proces om tot de kern van je zijn te komen. Deprogrammeren – alles wat je werd geleerd en verteld en geprogrammeerd bent om te geloven te laten vallen – waardoor de kern overblijft van wie je werkelijk bent.

In 1998 wordt er in New Mexico een soort tijdcapsule gevonden, dat door een buitenaards ras was achtergelaten die de aarde in de achtste eeuw had bezocht. Deze tijdscapsule is gemaakt door de WingMakers en bevat een belangrijke boodschap voor de mensheid. Dr. Neruda maakt deel uit van het geheime onderzoek naar deze Ancient Arrow-site. Hij besluit ondanks zijn geheimhoudingsplicht het project wereldkundig te maken.

Dankzij Dr. Neruda beschikken we nu over de informatie die de Wingmakers voor de Aarde beschikbaar maakte en zoals het meestal gaat, pas als men er klaar voor is komt de informatie naar je toe. Dr. Neruda heeft zijn bevindingen en informatie doorgegeven aan iemand die hem heeft geïnterviewd, deze informatie is onderverdeeld over meerdere interviews en delen.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
Soevereine Integraal

Deze filosofie van de WingMakers is een kosmische kijk op de realiteitslagen waarbinnen we leven en die op elkaar inwerken. Met een aantal spirituele basisprincipes kunnen we het bewustzijn van deze andere realiteitslagen vergroten, wat ook van invloed is op ons dagelijks leven.

De toepassing ervan leidt tot persoonlijke transformatie, door ons ook wel ascentie, verlichting of kosmisch bewustzijn genoemd. Diepgaande persoonlijke transformatie wordt geïnitieerd door het besef dat je in staat bent tot directe toegang tot het Goddelijke. Dit is het besef dat de wijsheid van het Goddelijke kan worden ontdekt diep in jezelf.

Er is een groot aantal middelen die zelfbeheersing door persoonlijke transformatie bevorderen. Hoewel de middelen kunnen variëren, wordt de intentie achter de middelen heel nauw gedefinieerd als de intentie om uit te breiden in een staat van integratie, waarbij alle aspecten van je bewuste zelf steeds beter afstemmen op je goddelijke essentie.

De goddelijke essentie binnen in jezelf kan ontdekt worden door 3 basisprincipes toe te passen. Ik leef deze principes en heb ze op mijn website geplaatst en deel deze in mijn praktijk.

“Er zijn drie specifieke levensprincipes die helpen om mijn inzicht met het inzicht van de goddelijke essentie in lijn te brengen, en daarmee diepgaande persoonlijke transformatie te inspireren.”

Ze Zijn:

  1. Het goddelijke zien in alles; (seeing the Divine in all)
  2. Koestering van het leven; (nurturance of life)
  3. Dankbaarheid. (gratitude)

Wanneer je deze principes toepast, zal een diepere betekenis in de schijnbaar willekeurige gebeurtenissen in je levenservaring worden onthuld (When you apply these principles, a deeper meaning will be revealed to the seemingly random events of your life experience.)

Imo ~

Dé sleutel tot een goddelijk leven en tegelijkertijd een menselijk leven.

Deze 3 levensprincipes* hebben mij al zo geholpen .. alleen het lezen al, maar incorporeer/integreer ze in je leven. Lees hier de verdere betekenis :


NB: Zie onderin meerdere links, kernwoorden: Ancient Arrow project, Neruda Interviews, Neruda 5e interview, Het Project Camelot interview alsmede links op de pagina van mijn website.

Het Project Camelot interview geeft o.a. aan: de 9 componenten waarmee de mens gevangen wordt gehouden. (zie Project Camelot, deel 2)

De beste voorbereiding nu in deze tijd: Kwantum Pauze ademhaling, kwantum moment, Zes Harte Deugden.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
De negen voornaamste componenten van de Onderdrukking van de Soevereine Integraal

“Ascentie is een variant op de religieuze overtuiging dat de Goddelijke Bron buiten onszelf ligt. Het concept van ascentie is gebaseerd op verdeling en afscheiding. Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal.”

“De ware bedreiging is de onverschilligheid van de bevolking om hun wereld te heroriënteren van het Menselijk Verstand Systeem naar de Soevereine Integraal.

“Wees bereid je geloofssystemen overboord te gooien, zie ze als misbaar, want ze zijn geen aanhangsels van de Soevereine Integraal omdat ieder geloof voortkomt uit het verstand en alleen maar uit het verstand.”

“Het is een simpel feit dat miljarden mensen op deze planeet worden misleid in hun beoefening van spiritualiteit, occultisme, religie en ja, zelfs wetenschap. Ze beoefenen iets waarvan ze denken dat het hen dichter bij de waarheid zal brengen, terwijl ze zelf waarheid zijn en hun beoefening alleen maar dikkere muren optrekt tussen waarheid en gewaar zijn. De beoefening van Kwantum Pauze heeft als doel om de muren neer te halen die je afscheiden van het bewustzijn dat je bent en altijd zal zijn en altijd bent geweest.”

Copyright © WingMakers.com, Lyricus.org, en EventTemples.org / en Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

NB: (m.i. kun je de Soevereine Integraal vergelijken met het Ware Zelf)


Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Persoonlijk roep en voel ik al jaren dat dit mijn laatste leven hier is en dat ik voor deze bijzondere ongeëvenaarde tijd hier ben gekomen. Sinds een aantal jaar begrijp en voel ik het. Ik ga het proces aan en de mysterieweg vervolgen. Mijn aardse persona, wie ik niet ben ..weet het allemaal niet (zeker). Ik heb het Ware Zelf ontdekt, wat mij rest is het volledig te (be)leven.

I AM. I Am blessed met 777 (als geboortedatum)  

Zijn om te stralen en in het Doen te verbinden en ondersteunen waar nodig in mijn Aardse be-leving, nergens te hoeven komen (je kunt ook niet verder dan het Hier en Nu.)

Ik ben niets bijzonders, en doet er ook niet toe voor jullie als lezers, want het is een volledig persoonlijk proces. We hoeven ook niet één te worden want we zijn het AL! (ALL-Een)… Het is ervaren cq. be-leven hier in afgescheidenheid, in de dualiteit, nog gevangen in het rad van wedergeboorte.

Ik vervolg de mysterieweg, leef het leven, doorzie het en laat het toe.  

#askme #hetlevendoorzien #hetleventoelaten #consciousness #bewustzijn


Bronnen:

Boek: Nieuw Dageraad II – Helma Broekman 

Telegramgroep Lichtkind®, bijdrage Great Awakening?

WingMakers (NL vertaling): en het vijfde interview & en het Project Camelot op Ella*

Lee Harris Energy Update January 2023 op YouTube   

The Crimson Circle op YouTube 

The Crimson Circle, the Channel library    

* 3 levensprincipes  op deze website, incl. links

* Standard: op deze website, met uitleg


“Great Awakening?

(Helma Broekman© / Lichtkind® van 28 december 2022 j.l.)

“In deze wereld waarin steeds krachtiger energieën worden opgevoerd, berichtgevingen niet meer te stoppen zijn en wereldse gebeurtenissen als een niet aflatende stroom over de mensheid heen bulderen, huist daar steeds meer de vraag wat is Liefde, wat is Bewustzijn, wat is Waar en waar draait het nog allemaal om?

Juist in deze laatste fase van het jaar komen bij veel mensen allerlei processen en structuren omhoog die als doel hebben om tot meer zelfinzicht en een dieper IK besef te komen.

Hoe verhoudt het zelf zich ten opzichte van de omgeving.

Wat betekent degene (nog) voor mij en wat is daadwerkelijk voor mij belangrijk? Waar krijg ik (nog) energie van en wat put mij uit? En van welke mensen krijg ik energie en wie tanken mij leeg? “Waar heb ik behoefte aan en wat voedt mij”, zijn de wezenlijke vragen die een ieder zich nu stelt om te komen tot een gezonde energie afbakening van het Zelf in een alsmaar gekker wordende wereld.

Veel mensen worden gelukkig wakker en zien steeds meer wat zich daadwerkelijk afspeelt in onze maatschappij. Maar tegelijkertijd zie je hier een zorgwekkende ontwikkeling dat iedereen die wakker is of wordt, dat naar buiten brengt maar tegelijkertijd wel telkens rond blijft draaien in eenzelfde soort cirkel van hoor en wederhoor.

De één zegt dit, de ander dat en beiden filosoferen over hetzelfde stuk doch vanuit een ander perspectief bekeken gaat het nog steeds over hetzelfde verhaal met eenzelfde soort waarheid.

Een waarheid die steeds vaker en indringender wordt verkondigd en zelfs een prachtige term heeft gekregen. Ik heb het over de “Great Awakening”.

Een Engelse term zodat ook internationaal de mensheid het blijkbaar over dezelfde waarheid kan hebben: Dat we over gaan naar een volgende fase waarin de volledige mensheid niet alleen wakker is en overwint maar tevens zich in een volgende fase van ontwikkeling bevindt wat zich de vijfde dimensie noemt. En dat daarvoor deze Eindtijd nodig is met alle ontberingen als gevolg.

 Het is tevens een zeer precair onderwerp om over te schrijven want in deze huidige energie matrix onder de mensheid is het bijna godslastering om iets te zeggen wat tegen deze waarheid van de “Great Awakening” in gaat.

Een nieuwe wereld met een nieuw beleid met een nieuw ontwikkelde mensheid. Een wereld met gelijke rechten en gelijke plichten. Een nieuwe wereld die zich na de huidige “chaos” aandient en waarvan liefde de belangrijkste kracht is.

Als we het dan toch over de echte grote ontwaking willen hebben dan zullen we ook eerlijk naar het volgende moeten kijken: Een grotere groep wakkeren betekent nog niet vanzelf sprekend een grotere liefdeskracht op deze aarde.

 Een Ontwaakt bewustzijn is zich volledig bewust van hoe hij met zichzelf en zijn medemens omgaat. Het heeft naast een invoelend, empathisch en kritisch vermogen eveneens het inzicht over hoe hij met de ENERGIE omgaat in verhouding tot zijn medemens.

Geeft hij energie of neemt hij energie van die ander? Geeft hij liefde of tankt hij de liefdesenergie? Is hij zich bewust van het evenwicht dat zich in de energie bevindt tussen zichzelf en die ander?

 Indien je dan wakker maar toch onvoldoende bewust bent van hoe de energie tussen jou en die ander functioneert, is er vaak zonder het te beseffen een egocentrisch lijntje werkzaam dat bezig is om de eigen levensenergie bij anderen te tanken.

Dit lijntje gedijt op het “liefdes level” van die ander voor zijn medemens.

Hierdoor ontstaat er disbalans in de energie.

Herken je het? Dat je hondsmoe wordt zodra je te lang bij anderen bent? Dat je zonder dat je het wilt, ook dierbaren je soms uitputten? Dat je graag gezelligheid wenst maar na afloop iedereen het leuk vond en jij met de gebakken peren zit omdat je energieveld is leeggelopen?

Een wakkere mensheid kan alleen gezond wakker worden indien ze ook aan hun Innerlijke en Uiterlijke LIEFDE werken en de energiestroom tussen zichzelf en medemens in balans houden.

Zodra dit onvoldoende bewust is krijg je wakkere doch onbewuste mensen.

Je kunt wel de buitenkant willen voeden en polijsten maar het gaat toch echt om de INNERLIJKE MENS.

Een mens welke zich bewust is van zijn eigen behoeftes en hierin zijn grenzen aangeeft, maar zich ook bewust is van zijn valkuilen en alert is op de energie uitwisseling tussen zichzelf en die ander. Dat lukt alleen indien je voldoende liefde niet alleen voor jezelf maar zeker ook voor die ander kunt voelen en diens behoeftes erkent.

DE GROTE MISLEIDING waaronder het valse licht opererende duister namelijk al die tijd naar toe heeft gewerkt is dat iedere wakkere de “nieuwe wereld met zijn Great Awakening” verkondigt en hierin zo sterk gelooft, dat er een vernieuwde (oude) matrix ontstaat waaruit ontsnappen nagenoeg onmogelijk is gemaakt.

 De matrix omvat de hele Melkweg maar bevindt zich tevens IN de mens zelf.

Het is dan ook maar de vraag of we moeten ontsnappen aan de uiterlijke matrix of we onszelf bevrijden van binnenuit.

Ontwaken moet hand in hand gaan met onvoorwaardelijke liefde om evenwicht binnen de huidige schepping te houden.

De nu steeds sterker wordende chaos die door de elite gecreëerd wordt laat geen mens door de bomen het bos nog zien, met als gevolg een steeds sterker groeiende behoefte aan de “waarheid” van de “Great Awakening”.

 Met andere woorden: een nieuwere meer geavanceerd matrixveld over de huidige heen. Zowel IN als BUITEN ieder mens.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
Deze foto was door Helma Broekman zelf bijgevoegd ; bron onbekend

We staan als mensheid op een mijnenveld waarin de ONRUST al begin volgend jaar wereldwijd flink zal toenemen.

 De grote ontwaking komt, echt waar. Maar niet op de manier zoals iedereen nu denkt.

Uiterlijke verkondiging zegt niets over innerlijke ontwaking met een groeiende liefde voor je medemens.

 Laat dat ons aller leerschool zijn:

De echte ontwaking is binnen elk individueel mens op zich en behoeft geen grote uitdragerij. Het LICHT bepaalt de volgende fase welke zich onder de mensheid dient te voltrekken.

De mens wil en wenst van alles, maar het is toch echt het LICHT wat leidt…

Laten we eerst maar eens dicht bij huis blijven en in het huidige NU ons innerlijke huiswerk doen…”

Helma Broekman©


Geert Vousten, Consciousness Pioneer

This information is probably not for you unless you take full responsibility for your life and creations.

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *