De Kunst van het Leven

De Kunst van het Leven

Wat is dan ~ De Kunst van het Leven?


Tot Besef en Inzicht komen… meer niet(!)..

● Wie je werkelijk bent (en altijd al was).
● Dat het leven er (slechts) is om te ervaren.
● Je nergens hoeft te komen (Je bent er namelijk al).
● Je niet je ego bent en je gedachten niet allemaal van jou zijn.
● Je emoties van je ego zijn en niet van jou.
● Happiness als uitgangspunt te nemen en niet na te streven als doel.
● Stoppen met de zoektocht naar geluk betekent ook impliciet het einde van het lijden.
● Het leven toelaten door als mens (ego/mind) UIT de weg te stappen en IN de flow.
● Om volledig te (gaan) leven vanuit het Nu…
…in volledige acceptatie van ‘al-wat-is’ of er iets aan doen
…en als dat niet kan.. de situatie volledig te accepteren zoals die is …

De Illusie doorzienis … het Leven doorzien
is … het Leven Toelaten

Tot besef en inzicht komen van….
de Illusie ….van tijd & ruimte (time & space)
en
Wié je werkelijk bent!

~ Tijd (het NÚ)
… meer is er toch niet? Tóch!?

~ Ruimte
… wat is werkelijk, bestaat er wel een buiten?
Of is alles projectie?
Maar we ervaren het als werkelijk!
daarom noem ik het ook wel de realusion, het ego-construct)

(Het enige wat je echt als ‘écht‘ aannemen mag,
is tenslotte toch wat jij voelt!). Toch?!


Hier start jouw nieuwe reis!!

Om weer te worden… Wie je werkelijk bént en altijd al was!Zelfrealisatie is de volledige onvoorwaardelijke acceptatie van wat er is, dus ook van jezelf en dat leidt tot:

24/7 happiness,
gevoel van innerlijke rust,
gevoel van gedragen worden en
gevoel van één zijn.

Tezamen met dankbaarheid, imo sleutel tot een goddelijk leven en tegelijkertijd een menselijk leven.


Misschien ben al je enthousiast geraakt tijdens mijn eerdere sessies en/of wil je direct “De Kunst van het Leven” ervaren.

~Je hebt geen talloze spirituele workshops meer nodig voor dit (eigen) besef en inzicht. Je vindt namelijk geen antwoord in de objectieve ervaring (=buitenwereld), waar je slechts de ervaring als ervaring ervaart, maar je nooit de ‘waarheid’ zult vinden.
Er is niets mis met je zoektocht en alle activiteiten… als ervaring, maar het brengt je niets (niets méér dan de ervaring).
Pretendeer echter niet dat je hét (geluk of waarheid) kunt vinden..want je blijft happiness nastreven en je ervaart slechts kortstondige momenten van geluk. Ook in spirituele kringen is er natuurlijk gewoon sprake van het ‘ego-construct’, maar dan met een verzachtend en mooier makend spiritueel sausje.

Alleen in de subjectieve ervaring (met JeZelf, je ware Zelf), de weg naar binnen, om je weer te her-INNER-en, wie je werkelijk bent en wie je altijd al was, vindt je het antwoord. Dat is de énige ware spiritualiteit en niet de spirituele b.s. (bullshit or believe-systems) en de spiritual bypasses* (zelfhulp boeken, meditatie, yoga, gebed en speciale diëten), allen verdedigings-mechanismen van de buitenwereld. Het houdt ons weg van de waarheid en ons gevoel en het grotere plaatje. Het is meer grijpgraag dan dankbaarheid, ergens moeten komen dan gewoon zijn, vermijden i.p.v. accepteren …in feite meer uitchecken dan inchecken.

Hoe vaak denken we niet “Oh, wat ben ik toch op de goede weg op mijn spirituele pad in mijn spirituele groei, na weer een mooi plaatje op FB gepost te hebben met de tekst “Volg je hart” en daarna een kortstondig happiness-orgasme te hebben” om weer over te gaan tot de orde van de dag (in het lijden)?

~

Het maakt in de buitenwereld (realusion) niet écht uit wat je doet! Er zit in wezen geen verschil tussen:
a) een auto verkopen,
b) een spirituele workshop volgen,
c) een spirituele workshop geven/verkopen,
d) rond een kring van stenen ‘aum-en’,
e) met vrienden een voetbalwedstrijd kijken,
of zelfs
f) aardbeien plukken…
Het doet er in wezen niet toe.. maar aan de andere kant ook weer wel, in ieder geval voor Jouw waarheid (ik kom daar zo op terug).

BewustZIJN wilde creëren en ervaren,
dus werd het werkelijk!

Als je jeZelf hebt her-INNER-d, tesamen met het besef en inzicht van de Illusie dan is je leven níet meer, wat het ooit is geweest. Dan ervaar je je innerlijke rust, leef in in acceptatie van ‘al-wat-is’ en in overgave aan de flow van het leven.
Je voelt je niet meer alleen, want je was altijd al-één.

De Kunst van het Leven is: het doorzien van de illusie van tijd en ruimte, de Realusion. Je was gevangen in de illusie of in de illusie van het gevangen zijn. Oftewel Écht Wakker Zijn.

Alle spirituele workshops komen uiteindelijk ook tot de conclusie dat je het zélf moet doen (in jouw eigen YOU-niverse). Jouw Waarheid, wat leidt tot Jouw Werkelijkheid ! Ik kan je slechts begeleiden in je proces van beseffen en inzicht verkrijgen. Alles, inclusief jouw waarheid zit al in jou!

Dus wat wél uitmaakt is jouw passie te leren kennen en hét tot je missie te maken (je massion*, je ‘highest excitement‘ leven) en dit tot je waarheid te maken en deze waarheid dan ook 600% te leven (wijzig die waarheid gerust, het is jouw waarheid !) Doe wat goed voelt, waar je blij van wordt, waar je hart een sprongetje van maakt, met het besef en inzicht in je achterhoofd.. dat het niet uitmaakt, … dat het leven is om te ervaren in de realusion (jouw werkelijkheid) en sowieso waar alleen het Nú bestaat waar je ‘al-wat-is’ wel zult moeten accepteren.

~

Ik (be)Leef het!

Mijn leven, mijn waarheid is gebaseerd (gegrond) op, c.q. wordt ondersteund door, 3 enorme pijlers die gefundeerd zijn in de volle breedte door een enorm blok van Zelfliefde.
De 3 pijlers zijn: (Innerlijke) Vrijheid, (eigen-)Wijsheid en (eigen-)Waarde en kunnen onmogelijk afgebroken/verwoest worden door anderen, alleen door mijzelf. (Imo, hield dit Mandela ook op de been).

~

Ik ben geen goeroe, ik ben een Standard en die jou niet kan veranderen, maar misschien inspireren om tot een soort van leven te komen dat ik (be)leef. 24/7 happiness, einde van het lijden.

Mijn verhaal is geen achteraf terugkijk verhaal van een zgn. maatschappelijk succesvol iemand in de illusie/de Zoo of als een BN-er die al arrivé is. Ook niet van een spiritueel gevorderde die ten prooi is gevallen aan de nog niet geheel doorziene trukendoos van zijn/haar ego, die zich heeft vermomd in een spiritueel jasje.

Mijn verhaal is hoe ‘De Kunst van het leven ‘ daadwerkelijk te (be)leven feitelijk zelfs vanaf de onderkant van de maatschappij c.q. samenleving en je tóch één van de rijkste mensen van Nederland te voelen met o zo veel immateriële rijkdom ondersteund door mijn 3 pijlers en mijn 3 levensprincipes op een bed van Zelfliefde.

~

En ik hoef daar niet te blijven.. ik kan kiezen, er zijn altijd keuzes.. en volg wat goed voelt in het moment in volledige acceptatie… Ik was maatschappelijk gezien welvarend en zogenaamd succesvol met een business-line BMW en no-limit tankpasje.. van daaruit heb ik me laten ‘afdalen’ cq. ‘inzinken’ tot mijzelf, de bewuste keuze voor mijn persoonlijke ontwikkeling, om tot mijn ware Zelf te komen. Mijn beste beslissing ooit!

~

Nú is de Tijd, de Tijd is Nu om dit te gaan en willen delen met jullie. Want het voelt als mijn massion*. Als een voorbeeld, een standard, een medemens, een medereiziger, maar niet als reisleider.

Eigenlijk hoef ik niets (no needings), want ik ben er al (in het ‘eeuwigdurende’ in volledige overgave en acceptatie van al-wat-is). Geen projecties meer vanuit het verleden (van schuld, spijt en schaamte) naar de toekomst in je hoofd (twijfel, angst en zorgen).Wie reist er met me mee?

Het Leven Doorzien

Life is an Act ~ an Act of Consciousness
~
een combinatie van Je Zielenpad en Je Vrije wil

~

( Relevante videos: link op Het Leven Doorzien )

Consciousness creates Reality*

~

From Albert Einstein 🙏

“I didn’t arrive at my understanding of the fundamental laws of the universe through my rational mind.”

“Concerning matter, we have been all wrong. What we have called matter is energy, whose vibration has been so lowered as to be perceptible to the senses. Matter is spirit reduced to point of visibility. There is no matter.”

“Time and space are not conditions in which we live, but modes by which we think.

Physical concepts are free creations of the human mind, and are not, however it may seem, determined by the external world.”

“Time does not exist – we invented it. Time is what the clock says. The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.”

“I think 99 times and find nothing. I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me.”

“The intellect has little to do on the road to discovery. There comes a leap in consciousness, call it intuition or what you will, the solution comes to you and you don’t know how or why.”

“A human being experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.”

“Our separation from each other is an optical illusion.”

“When something vibrates, the electrons of the entire universe resonate with it. Everything is connected. The greatest tragedy of human existence is the illusion of separateness.”

“Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.”

“We are souls dressed up in sacred biochemical garments and our bodies are the instruments through which our souls play their music.”

“When you examine the lives of the most influential people who have ever walked among us, you discover one thread that winds through them all. They have been aligned first with their spiritual nature and only then with their physical selves.”

“The true value of a human being can be found in the degree to which he has attained liberation from the self.”

“The ancients knew something, which we seem to have forgotten.”

“The more I learn of physics, the more I am drawn to metaphysics.”

“One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is primitive and childlike. We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us. It is entirely possible that behind the perception of our senses, worlds are hidden of which we are unaware.”

“I’m not an atheist. The problem involved is too vast for our limited minds. We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. The child knows someone must have written those books.”

“The common idea that I am an atheist is based on a big mistake. Anyone who interprets my scientific theories this way, did not understand them.”

“Everything is determined, every beginning and ending, by forces over which we have no control. It is determined for the insect, as well as for the star. Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible piper.”

“The religion of the future will be a cosmic religion. It will transcend a personal God and avoid dogma and theology.”

“Energy cannot be created or destroyed, it can only be changed from one form to another.”

“Everything is energy and that is all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you can not help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.”

“I am happy because I want nothing from anyone. I do not care about money. Decorations, titles or distinctions mean nothing to me. I do not crave praise. I claim credit for nothing. A happy man is too satisfied with the present to dwell too much on the future.”

~

* spiritual bypass

* massion (Mission-Passion)

* Consciousness creates Reality