De Kunst van het Leven

De Kunst van het Leven

Wat is dan ~ De Kunst van het Leven?


Tot Besef en Inzicht komen… meer niet(!)..

● Wie je werkelijk bent (en altijd al was).
● Dat het leven er (slechts) is om te ervaren.
● Je nergens hoeft te komen (Je bent er namelijk al).
● Je niet je ego bent en je gedachten niet allemaal van jou zijn.
● Je emoties van je ego zijn en niet van jou.
● Happiness als uitgangspunt te nemen en niet na te streven als doel.
● Stoppen met de zoektocht naar geluk betekent ook impliciet het einde van het lijden.
● Het leven toelaten door als mens (ego/mind) UIT de weg te stappen en IN de flow.
● Om volledig te (gaan) leven vanuit het Nu…
…in volledige acceptatie van ‘al-wat-is’ of er iets aan doen
…en als dat niet kan.. de situatie volledig te accepteren zoals die is …

De Illusie doorzienis … het Leven doorzien
is … het Leven Toelaten

Tot besef en inzicht komen van….
de Illusie ….van tijd & ruimte (time & space)
en
Wié je werkelijk bent!

~ Tijd (het NÚ)
… meer is er toch niet? Tóch!?

~ Ruimte
… wat is werkelijk, bestaat er wel een buiten?
Of is alles projectie?
Maar we ervaren het als werkelijk!
daarom noem ik het ook wel de realusion, het ego-construct)

(Het enige wat je echt als ‘écht‘ aannemen mag,
is tenslotte toch wat jij voelt!). Toch?!


Hier start jouw nieuwe reis!!

Om weer te worden… Wie je werkelijk bént en altijd al was!Zelfrealisatie is de volledige onvoorwaardelijke acceptatie van wat er is, dus ook van jezelf en dat leidt tot:

24/7 happiness,
gevoel van innerlijke rust,
gevoel van gedragen worden en
gevoel van één zijn.

Tezamen met dankbaarheid, imo sleutel tot een goddelijk leven en tegelijkertijd een menselijk leven.


Misschien ben al je enthousiast geraakt tijdens mijn eerdere sessies en/of wil je direct “De Kunst van het Leven” ervaren.

~Je hebt geen talloze spirituele workshops meer nodig voor dit (eigen) besef en inzicht. Je vindt namelijk geen antwoord in de objectieve ervaring (=buitenwereld), waar je slechts de ervaring als ervaring ervaart, maar je nooit de ‘waarheid’ zult vinden.
Er is niets mis met je zoektocht en alle activiteiten… als ervaring, maar het brengt je niets (niets méér dan de ervaring).
Pretendeer echter niet dat je hét (geluk of waarheid) kunt vinden..want je blijft happiness nastreven en je ervaart slechts kortstondige momenten van geluk. Ook in spirituele kringen is er natuurlijk gewoon sprake van het ‘ego-construct’, maar dan met een verzachtend en mooier makend spiritueel sausje.

Alleen in de subjectieve ervaring (met JeZelf, je ware Zelf), de weg naar binnen, om je weer te her-INNER-en, wie je werkelijk bent en wie je altijd al was, vindt je het antwoord. Dat is de énige ware spiritualiteit en niet de spirituele b.s. (bullshit or believe-systems) en de spiritual bypasses* (zelfhulp boeken, meditatie, yoga, gebed en speciale diëten), allen verdedigings-mechanismen van de buitenwereld. Het houdt ons weg van de waarheid en ons gevoel en het grotere plaatje. Het is meer grijpgraag dan dankbaarheid, ergens moeten komen dan gewoon zijn, vermijden i.p.v. accepteren …in feite meer uitchecken dan inchecken.

Hoe vaak denken we niet “Oh, wat ben ik toch op de goede weg op mijn spirituele pad in mijn spirituele groei, na weer een mooi plaatje op FB gepost te hebben met de tekst “Volg je hart” en daarna een kortstondig happiness-orgasme te hebben” om weer over te gaan tot de orde van de dag (in het lijden)?

~

Het maakt in de buitenwereld (realusion) niet écht uit wat je doet! Er zit in wezen geen verschil tussen:
a) een auto verkopen,
b) een spirituele workshop volgen,
c) een spirituele workshop geven/verkopen,
d) rond een kring van stenen ‘aum-en’,
e) met vrienden een voetbalwedstrijd kijken,
of zelfs
f) aardbeien plukken…
Het doet er in wezen niet toe.. maar aan de andere kant ook weer wel, in ieder geval voor Jouw waarheid (ik kom daar zo op terug).

BewustZIJN wilde creëren en ervaren,
dus werd het werkelijk!

Als je jeZelf hebt her-INNER-d, tesamen met het besef en inzicht van de Illusie dan is je leven níet meer, wat het ooit is geweest. Dan ervaar je je innerlijke rust, leef in in acceptatie van ‘al-wat-is’ en in overgave aan de flow van het leven.
Je voelt je niet meer alleen, want je was altijd al-één.

De Kunst van het Leven is: het doorzien van de illusie van tijd en ruimte, de Realusion. Je was gevangen in de illusie of in de illusie van het gevangen zijn. Oftewel Écht Wakker Zijn.

Alle spirituele workshops komen uiteindelijk ook tot de conclusie dat je het zélf moet doen (in jouw eigen YOU-niverse). Jouw Waarheid, wat leidt tot Jouw Werkelijkheid ! Ik kan je slechts begeleiden in je proces van beseffen en inzicht verkrijgen. Alles, inclusief jouw waarheid zit al in jou!

Dus wat wél uitmaakt is jouw passie te leren kennen en hét tot je missie te maken (je massion*, je ‘highest excitement‘ leven) en dit tot je waarheid te maken en deze waarheid dan ook 600% te leven (wijzig die waarheid gerust, het is jouw waarheid !) Doe wat goed voelt, waar je blij van wordt, waar je hart een sprongetje van maakt, met het besef en inzicht in je achterhoofd.. dat het niet uitmaakt, … dat het leven is om te ervaren in de realusion (jouw werkelijkheid) en sowieso waar alleen het Nú bestaat waar je ‘al-wat-is’ wel zult moeten accepteren.

~

Ik (be)Leef het!

Mijn leven, mijn waarheid is gebaseerd (gegrond) op, c.q. wordt ondersteund door, 3 enorme pijlers die gefundeerd zijn in de volle breedte door een enorm blok van Zelfliefde.
De 3 pijlers zijn: (Innerlijke) Vrijheid, (eigen-)Wijsheid en (eigen-)Waarde en kunnen onmogelijk afgebroken/verwoest worden door anderen, alleen door mijzelf. (Imo, hield dit Mandela ook op de been).

~

Ik ben geen goeroe, ik ben een Standard en die jou niet kan veranderen, maar misschien inspireren om tot een soort van leven te komen dat ik (be)leef. 24/7 happiness, einde van het lijden.

Mijn verhaal is geen achteraf terugkijk verhaal van een zgn. maatschappelijk succesvol iemand in de illusie/de Zoo of als een BN-er die al arrivé is. Ook niet van een spiritueel gevorderde die ten prooi is gevallen aan de nog niet geheel doorziene trukendoos van zijn/haar ego, die zich heeft vermomd in een spiritueel jasje.

Mijn verhaal is hoe ‘De Kunst van het leven ‘ daadwerkelijk te (be)leven feitelijk zelfs vanaf de onderkant van de maatschappij c.q. samenleving en je tóch één van de rijkste mensen van Nederland te voelen met o zo veel immateriële rijkdom ondersteund door mijn 3 pijlers en mijn 3 levensprincipes op een bed van Zelfliefde.

~

En ik hoef daar niet te blijven.. ik kan kiezen, er zijn altijd keuzes.. en volg wat goed voelt in het moment in volledige acceptatie… Ik was maatschappelijk gezien welvarend en zogenaamd succesvol met een business-line BMW en no-limit tankpasje.. van daaruit heb ik me laten ‘afdalen’ cq. ‘inzinken’ tot mijzelf, de bewuste keuze voor mijn persoonlijke ontwikkeling, om tot mijn ware Zelf te komen. Mijn beste beslissing ooit!

~

Nú is de Tijd, de Tijd is Nu om dit te gaan en willen delen met jullie. Want het voelt als mijn massion*. Als een voorbeeld, een standard, een medemens, een medereiziger, maar niet als reisleider.

Eigenlijk hoef ik niets (no needings), want ik ben er al (in het ‘eeuwigdurende’ in volledige overgave en acceptatie van al-wat-is). Geen projecties meer vanuit het verleden (van schuld, spijt en schaamte) naar de toekomst in je hoofd (twijfel, angst en zorgen).Wie reist er met me mee?

Het Leven Doorzien

Life is an Act ~ an Act of Consciousness
~
een combinatie van Je Zielenpad en Je Vrije wil

~

( Relevante videos: link op Het Leven Doorzien )

Consciousness creates Reality*

~

* spiritual bypass

* massion (Mission-Passion)

* Consciousness creates Reality