Mijn 3 levensprincipes

De Kunst van het Leven

Mijn 3 levensprincipes

Er zijn drie specifieke levensprincipes die helpen om mijn inzicht met het inzicht van de goddelijke essentie in lijn te brengen, en daarmee diepgaande persoonlijke transformatie te inspireren.

Zij zijn:
1) Het goddelijke zien in alles; seeing the Divine in all
2) koestering van het leven; nurturance of life
3) dankbaarheid. gratitude

Wanneer je deze principes toepast, zal een diepere betekenis in de schijnbaar willekeurige gebeurtenissen in je levenservaring worden onthuld (When you apply these principles, a deeper meaning will be revealed to the seemingly random events of your life experience.)

Imo ~ sleutel tot een goddelijk leven en tegelijkertijd een menselijk leven.

~~~

Het Goddelijke zien in Alles
Dit is het principe dat het Goddelijke overal aanwezig is en gezien kan worden, overal en in alle uitingen van het leven. Het is verweven in alles als een ingewikkeld mozaïek waarvan de stukken zich aan dezelfde wand hechten, en zo dus verenigd zijn. Het is echter niet de afbeelding dat het mozaïek verenigt, maar de wand waarop de stukken hechten.

Ook het Goddelijke schetst een beeld zo divers en schijnbaar ongerelateerd dat er geen eenwording in lijkt te zijn. Toch zijn het niet de uiterlijke manifestaties die verenigen. Het is het innerlijke centrum van de goddelijke energie die al het leven verenigt. Het zien van het goddelijke in alles is het principe dat alle uitingen van het leven een uitdrukking zijn van Al Dat Is.

Het maakt niet uit hoe ver de verenigende energie is verstoord; het Goddelijke kan worden waargenomen. Het is de actie van het waarnemen van de eenwording, zelfs wanneer de uiterlijke manifestaties willekeurig, vervormd of chaotisch voorkomen.

Het principe van het zien van het goddelijke in alles is de perceptie dat het leven perfect in zijn uitdrukking is omdat het komt vanuit perfectie, en dat het niet uitmaakt hoe uiteenlopend de uitingen zijn, al het leven is een uiting van het Goddelijke.

Gezien de duidelijke beroering en vernietiging die zichtbaar op aarde zijn, is dit een visie of perceptie die naïef lijkt. Hoe kan het leven in al zijn vormen en uitingen worden opgevat als optimaal of perfect? Dit is de grote paradox van het leven, en het is niet te rijmen met je mentale of emotionele vermogens. Het kan alleen worden begrepen in de context van de ziel die onsterfelijk, tijdloos en grenzeloos is.

Het oproepen van de goddelijke perceptie van de ziel wordt gerealiseerd door middel van het zoeken naar zowel de innerlijke als uiterlijke manifestaties van het Goddelijke.
Het is niet alleen dat het Goddelijke wordt gevonden in jezelf en in elke afzonderlijke manifestatie van het leven; het is ook op zichzelf de heelheid van alle leven.

Aldus, dit principe van transformatie vraagt om het zien van het goddelijke in al zijn diverse vormen van manifestatie, evenals in de heelheid van het leven zelf.

Koestering van het leven
Leven, in deze definitie, is de soevereine werkelijkheid van een individu. Het is subjectief en beïnvloedbaar.
Het leven is de heelheid van ervaring die langs het gebied van de perceptie van het individu stroomt in het huidige moment.

Koestering van het leven is het beginsel dat een individu in lijn is met de natuurlijke uitbreiding van intelligentie inherent aan alle leven. Deze uitlijning verhoogt de levensenergie die langs het individu stroomt met de duidelijke bedoeling van zachte ondersteuning.

Het is de actie van het openstaan voor de hoogste drijfveer in alle mensen en alle leven en het ondersteunen van de stroom van de hoogste intentie naar zijn uiteindelijke expressie. Daarbij wordt de actie uitgevoerd zonder oordeel, analyse of gehechtheid aan de uitkomst.

Het gaat simpelweg om het voeden van de hoogste energie die stroomt vanuit alle mensen en dus de volle uitdrukking van hun diepste wezen ondersteunen. Dit is een afwijking van de normale perceptie dat verzorgende steun alleen kan worden verleend wanneer anderen in lijn met je persoonlijke wil en verlangens staan.

Als, in plaats daarvan, je alles in je leven ziet als een geïntegreerde energie die stroomt als een uiting van steeds groter wordende goddelijke intelligentie, wordt al het leven recht gedaan als een verlengstuk van het Goddelijke.
Alle mensen en alle vormen van leven kunnen worden gevoed en ondersteund tot hun hoogste uitdrukking.

Energie is een element van het leven die zo subtiel is verweven met vorm dat het een eenheid is, op vrijwel dezelfde manier als ruimte en tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Levensenergie is altijd in een staat van wording. Het is nooit statisch of teruggaand naar zijn natuurlijke staat. Je bent heel goed in staat tot het voeden van deze natuurlijke uitbreiding van energie om nieuwe kanalen van uiting en ervaring te smeden.

Er zijn veel specifieke acties die genomen kunnen worden om het leven te koesteren. Elke ziel kan energie op vele manieren omzetten.

Werkend via je lichaam, is je ziel in staat tot het verzamelen en opslaan van energie en zijn doel of toepassing om te buigen.
Deze omvorming van energie kan plaatsvinden op zowel persoonlijke als universele expressieniveaus. Dat wil zeggen, binnen het werkterrein van het bewustzijn op elk moment van een individu, kan energie worden omgezet om meer te voldoen aan een visie op persoonlijk welzijn of in lijn met de visie van de universele welvaart en goodwill.

Een van de beste methoden om energie te transformeren is door middel van iemands geloofssysteem. Alle overtuigingen hebben energiesystemen die fungeren als geboortekamers voor de manifestatie van je waargenomen werkelijkheid. Binnen deze energiesystemen zijn stromingen die levenservaring sturen.

Je ziel is op de hoogte van deze stromen, bewust of onbewust, en staat hen toe je te dragen tot in de rijken van ervaring die de kern van je geloofssysteem raken. Door het bewust cultiveren van overtuigingen die energie uitbreiden en transformeren, ben je beter in staat om energiesystemen te verkennen die het leven in al zijn ontelbare vormen koesteren.

Wanneer overtuigingen duidelijk worden gedefinieerd als intenties, gaat je levensenergie volledig bezig in het huidige moment. Duidelijkheid in de intentie is essentieel voor het inschakelen van het energiesysteem van je kernovertuigingen, en de mogelijkheid voor de koestering van het leven de overhand te nemen in alle activiteiten.

Dankbaarheid
Wanneer je je bewust bent -of op zijn minst geïnteresseerd bent in het hebben van het bewustzijn van hoe perfect het Goddelijke je soevereine werkelijkheid ondersteunt, is er een krachtig en natuurlijk gevoel van dankbaarheid die vloeit vanuit jezelf naar het Goddelijke.

Het is deze bron van dankbaarheid dat het kanaal van de steun van het Goddelijke opent naar het individu en bewerkstelligt een samenwerking in het doel om de individuele ziel te transformeren tot een pure expressie van goddelijke essentie.

Het is vooral dankbaarheid dat je in staat stelt tot aansluiting en afstemming met je goddelijke essentie. Als je dankbaarheid projecteert, ongeacht de omstandigheden of situaties, wordt het leven steeds meer ondersteunend.

Dit gevoel van dankbaarheid in combinatie met het mentale concept van waardering wordt uitgedrukt als een onzichtbare boodschap, in alle richtingen en te allen tijde.

Dankbaarheid is een essentieel facet van de liefde die je in staat stelt om je doel te herdefiniëren als een ondersteunende uitbreiding van het Goddelijke, in plaats van de grillige reikwijdte van het lot of de veeleisende reactie van een mechanisch, vrijstaand universum.

Vaststelling van een relatie met het universum door de uitstroom van dankbaarheid trekt ook levenservaring aan die diep transformatief is -ervaring die rijkelijk gewijd is aan het blootleggen van de diepste zin van het leven en meest vormende doel.
~

Als je ervoor kiest om af te stemmen op de goddelijke essentie en te leven vanuit dit inzicht als onderdeel van een steeds ontvouwende werkelijkheid, trek je een natuurlijke staat van harmonie aan. Dit betekent niet dat je leven zonder problemen of ongemakken is; eerder betekent het een perceptie dat er een integraal doel is in wat het leven onthult.

Levenservaring wordt betekenisvol in de mate dat je kiest in natuurlijke harmonie met de goddelijke essentie te leven. Wanneer je persoonlijke realiteit in lijn met de goddelijke essentie stroomt, creëer je blijvende vreugde en innerlijke rust.

Het is het inzicht van de goddelijke essentie dat alle leven is pure liefde in zijn meest volledige uitdrukking, en dat in dit éne concept al het leven is ontworpen en voor altijd bestaat.

Dit wordt de kernovertuiging waaruit alle andere overtuigingen ontstaan. En als deze overtuigingen buitenwaarts expanderen komt deze kernovertuiging naar voren met een duidelijke bedoeling tot het ondersteunen van een fundamenteel inzicht van voeden en waarderen van het heelal als de goddelijke wieg van waaruit al het leven wordt gemaakt en evolueert.

~
Deze levensprincipes zijn louter symbolen vertegenwoordigd in woord en geserveerd aan je als een potentieel recept voor het oprakelen van de sintels van licht die onvermoeibaar binnenin branden.

Er zijn geen specifieke technieken of rituelen die nodig zijn om hun macht op te roepen. Het zijn gewoon inzichten.
Op een echte manier zijn het intenties die ervaring aantrekken die bewustzijn uitbreidt. Zij bieden geen snelle oplossingen of ogenblikkelijke verwezenlijking.

Ze zijn versterkers van de persoonlijke wil en intentie dat de manier waarop men leeft verduidelijkt. Hun diepe transformerende kracht wordt uitsluitend besloten in de intentie van hun toepassing.

Door deze principes van transformatie kun je een meester van bekrachtiging van je diepere zelf worden. Wanneer je deze principes met heldere intentie toepast, heb je het gereedschap om het bovendrijven van goddelijke essentie te versnellen.
Je kunt het inzicht, de begrippen en mogelijkheden van je goddelijke essentie aanwakkeren om nieuwe rijken van mogelijkheden te creëren en vormen als leerzame avonturen die je bewustzijn uitbreiden en transformeren.
Dit is het onderliggende doel van deze principes, en misschien wel de beste reden om ze te onderzoeken.

~~~

Deze filosofie van de WingMakers is een kosmische kijk op de realiteitslagen waarbinnen we leven en die op elkaar inwerken.

Met een aantal spirituele basisprincipes kunnen we het bewustzijn van deze andere realiteitslagen vergroten, wat ook van invloed is op ons dagelijks leven.

De toepassing ervan leidt tot persoonlijke transformatie, ook wel ascentie, verlichting of kosmisch bewustzijn genoemd.

Diepgaande persoonlijke transformatie wordt geïnitieerd door het besef dat je in staat bent tot directe toegang tot het Goddelijke. Dit is het besef dat de wijsheid van het Goddelijke kan worden ontdekt diep in jezelf.

Er is een groot aantal middelen die zelfbeheersing door persoonlijke transformatie bevorderen. Hoewel de middelen kunnen variëren, wordt de intentie achter de middelen heel nauw gedefinieerd als de intentie om uit te breiden in een staat van integratie, waarbij alle aspecten van je bewuste zelf steeds beter afstemmen op je goddelijke essentie.

De filosofie van de WingMakers stelt duidelijk dat het universum altijd onze eigen diepste overtuigingen weerspiegelt. Het is aan ieder van ons hoe we ervoor kiezen om alles in ons leven en alles wat er gebeurt te zien en te interpreteren. Hoe meer we ons openstellen voor de drie transformatieprincipes van de WingMakers, hoe gemakkelijker en vloeiender ons leven wordt. Het is onze keuze of we ervoor kiezen om in angst te leven, of dat we ervoor kiezen om angst te herkennen als een uitnodiging tot groei.
Ella Ster* | bron: wanttoknow.info | vertaling: Paul Oorspronkelijk artikel op Wanttoknow.info: Principles of Personal Transformation

Dutch:
Artikel op ellaster: Drie principes van persoonlijke transformatie
Download dutch version 3 levensprincipes in pdf

Meer info op LifeByDesign:

English – original:

Principles of Personal Transformation
Source: Principles of Personal Transormation – two-page summary
Read the full seven-page text of this transformational writing

Shifting Paradigms – Toward Divine Wisdom and Understanding
Read a two-page summary of the second of this two-part essay
Read the full ten-page text of this empowering essay