Privacybeleid

De Kunst van het Leven

Privacybeleid

Het Leven Doorzien levert diensten in de vorm van:
Transformatieve trajecten, training, advies, inspiratie & levensbegeleiding

Het Leven Doorzien heeft een missie of beter massie (missie/passie) en die is:
Zijn innerlijk voelen/(weten) vanuit “Be the Change You Believe 2C in the World“,
als een Standard, een lichtend voorbeeld (geen goeroes meer), als zijnde  
De Kunst van het Leven, te delen met eenieder die erom verzoekt.

Het Leven Doorzien heeft haar statutaire zetel in Amersfoort en staat vermeld in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66154162 en handelsnaam: Het Leven Doorzien en lid van Blauwe Paraplu Coöperatie U.A. en houdt kantoor aan: van Galenstraat 30, 3814 RD te Amersfoort.. 

Het Leven Doorzien is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Het Leven Doorzien bepaalt zelf de doeleinden en middelen van verwerking van jouw gegevens.

Verwerking persoonsgegevens
Als cliënt, deelnemer, donateur, vrijwilliger, medewerker of sponsor ben je voor ons heel belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstellingen. We gaan uitermate voorzichtig om met jouw gegevens en doen er alles aan wat binnen ons vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je aanmeldt, zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens registreren. Als je je bijvoorbeeld als donateur aanmeldt, verwerken wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geslacht, betaalgegevens en telefoonnummer.

Informatie op maat: digitale nieuwsbrief
Digitale nieuwsbrieven ontvang je alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je op ieder gewenst moment kunt afmelden.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Zo hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en bewaren data in een beveiligde omgeving.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening. We houden hierbij in elk geval de wettelijke bewaartermijnen aan.

Rechten
Je hebt onder meer het recht om gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wil je de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd bijvoorbeeld wijzigen of heb je vragen? Stuur dan een mail naar: info@hetlevendoorzien.nl Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling gegevens
Wij maken gebruik van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. We hebben met deze derde partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten, waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken en dat zij voldoende waarborging bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiliging. Wij garanderen dat wij geen (persoons)gegevens aan derden verkopen, verhuren of anders commercieel ter beschikking stellen.

Cookies
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of functioneren van de site. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Voor alle andere soorten cookies, zoals voorkeur- en marketingcookies, hebben wij jouw toestemming nodig. Die vragen we dan ook.

Op deze website kun je content, zoals nieuwsartikelen en verhalen, delen op jouw persoonlijke social media accounts d.m.v. de social share buttons. Ook kun je YouTube filmpjes direct op onze site afspelen. Doordat wij deze functies voor social media bieden, delen wij informatie over het gebruik van onze site met partners voor social media, die dit kunnen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Door Google Analytics worden op hetlevendoorzien.nl volledig geanonimiseerd gegevens over het bezoekersgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe onze websitebezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie voor de inrichting van onze website. Daarnaast optimaliseren wij hiermee de werking van de website om jou beter van dienst te kunnen zijn. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we onder meer de volgende maatregelen getroffen:
– De gegevens die we in Google Analytics verzamelen, worden geanonimiseerd en versleuteld;
– We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
– We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht je toch niet willen dat jouw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kun je gebruikmaken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statististieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Niet geclassificeerde cookies
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Afbeeldingen

Wij gebruiken eigen afbeeldingen en afbeeldingen van derden die wij toepassen op onze website zonder kosten. Bijvoorbeeld van www.pixabay.com

Wijzigingen privacybeleid
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Als je deze verklaring geregeld raadpleegt, blijf je op de hoogte van deze wijzigingen.

Contact
Heb je vragen over het privacybeleid van Het Leven Doorzien
Mail: info@hetlevendoorzien.nl

Disclaimer
Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd. Het Leven Doorzien sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.  Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.
Informatie op de site kan door Het Leven Doorzien worden gewijzigd. Het is raadzaam regelmatig deze informatie te lezen.

Door onze dienst te gebruiken ga je akkoord met ons privacybeleid.